Laden Evenementen

Sociaal overleg daar kan je niet omheen.  Het is een constante zoals op bedrijfs-, regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Goed sociaal overleg werkt!

Er is een wettelijk kader, af te leggen procedures etc… Maar is er ook meer dan dat.

We hebben vanavond sprekers die zeer aanvullend zijn voor u.

Jan Hofkens (Lydian) zoomt in op de duidelijkheid omtrent het opstellen/updaten van het huishoudelijk reglement en geven daarbij praktische tips om gewapend het overleg aan te gaan.

Constructief sociaal overleg is cruciaal voor een succesvolle bedrijfsstrategie. Traditioneel verloopt dat sociaal overleg via de overlegorganen (ondernemingsraad of comité) en/of de vakbondsafvaardiging (afhankelijk van wat voorzien is in de sector).  Na de sociale verkiezingen zullen nieuwe overlegorganen geïnstalleerd worden; een eerste en belangrijke taak bestaat uit het opstellen en/of updaten van een huishoudelijk reglement.
Dit is een cruciaal document, omdat het de duidelijke spelregels over het sociaal overleg gedurende de volgende vier jaar zal vastleggen.

Daarnaast neemt Sofie Claes, Social Dialogue Network , je mee in de wondere wereld en de knepen van goed sociaal overleg. Wat onderscheidt een goed van een minder goede sociaal overleg!  Kom er meer over vernemen.

Sprekers

  • Sofie Claes, Social Dialogue Network
  • Jan Hofkens, partner Lydian

Ontvangst

Ontvangst: 18u30
Verwelkoming en presentatie: 19u15
Receptie en netwerkmoment: vanaf 21u15
Afsluit voorzien omstreeks 22u45

Bijdrage

Gratis als lid. Deelname zit vervat in het jaarlidmaatschap.
Deelname als niet-lid aan een avondactiviteit :

  • HR professional/Interim HR Manager /Zelfstandig consultant in eigen naam actief :  145 euro
  • Consultant (*) enkel mits aangaan v/e geassocieerd lidmaatschap
  • Student < 25 jaar : 25 euro

* externe HR consultant/adviseur werkzaam in een organisatie als toeleveranciers aan HRM
Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.  Bijdrage te storten na factuur. Inschrijvingen zijn bindend.  Bij annulatie minder dan 8 dagen voor de activiteit blijft het volledige bedrag verschuldigd.  Je kan je steeds laten vervangen door een interne collega.

Locatie:

San Marco Village, Boomsesteenweg 31, 2627 Schelle (A12) (zie map)

Inschrijven kan tot en met uiterlijk 20/04/2020

Inschrijven

PMC Partners 2019-2020