de arbeidsorganisatie nu en morgen: Telethuiswerk & CAOnr 149

bekijk de opname van 25 februari 2021
InschrijvenDirect naar de opname

Inhoud

CAO nr. 149: een wettelijk kader voor COVID-19 telethuiswerk in de private sector

Mobiliteit, thuiswerk en telewerk: het nieuwe normaal vormen zij de norm?!  Heb jij alle implicaties en policies gefinetuned? 

Back to normal lijkt verder weg dan ooit. Een digitale werkomgeving die medewerkers veilig thuiswerken ondersteunt is sinds 2020 een enorme uitdaging en noodzaak gebleken voor vele sectoren en bedrijven.  

Om medewerkers thuis even vlot te laten werken als op kantoor, is het belangrijk om verbonden te blijven op een efficiënte en veilige manier. Echter niet elke functie leent zich tot telewerk.  Connectiviteit, digitale tools en integratie van systemen en software zijn één zaak.  Duidelijkheid en goede afspraken tussen werkgever en werknemer, op het vlak van de arbeidsorganisatie alsook omtrent het juridisch kader, de contracten, CAO’s en policies zijn een andere belangrijke zaak.

Telewerken of thuiswerken is thans nog steeds verplicht en opgelegd, behalve als telewerken of thuiswerken dit onmogelijk is gezien de aard van de betrokken functie, of onmogelijk is om redenen van bedrijfscontinuïteit.. (Ministerieel decreet van 01/11/2020)  Deze verplichting wordt actief gecontroleerd door de sociale inspectie.

Vele werkgevers en werknemers zien het voordeel van telewerken.  Dus ook in de toekomst, wanner de verplichting omwille van corona een einde neemt, zal telewerk een belangrijk(er) onderdeel van de nieuwe arbeidsorganisatie blijven.  Of niet? 

In ieder geval stellen zich heel wat vragen:

Telewerk en thuiswerk is dus de heersende regel: werkgevers moeten zich aan die regel houden en werknemers kunnen zich erop beroepen, ongeacht eventuele individuele of collectieve overeenkomsten die van kracht zijn over de voorwaarden voor telewerk of thuiswerk. Deze contractuele regelingen worden door het decreet terzijde geschoven, behalve (naar wij aannemen) wat de financiële aspecten of de aansprakelijkheidsverdeling van tele- of thuiswerk betreft, die door dergelijke regelingen geregeld blijven. 

Voor functies waarin telewerk of thuiswerk onmogelijk is of in gevallen waarin de bedrijfscontinuïteit telewerk of thuiswerk onmogelijk maakt, geldt een uitzondering. 

Het decreet voert voor werkgevers de verplichting in om aan alle werknemers die geen telewerk of thuiswerk kunnen verrichten, een certificaat af te geven dat “de noodzaak bevestigt om de werknemer ter plaatse te hebben”. Er is geen voorgeschreven vorm of formaat, noch inhoud van een dergelijk certificaat, zodat het aan het bedrijfsleven wordt overgelaten om dit certificaat af te geven waaruit blijkt dat de bedrijfscontinuïteit (en/of de aard van de functie van de werknemer) zijn fysieke aanwezigheid ter plaatse vereist.

De enige geadresseerde van een dergelijk certificaat is de sociale inspectiedienst.  

  • De federale regering heeft telethuiswerk uitgeroepen tot “de Norm”.  Wat betekent dit vandaag en voor de toekomst? Wat met ‘verplichting tot’ … wat zijn de mogelijkheden?
  • Thuiswerk en Telewerk zijn geen gelijke begrippen en betekent dus ook andere contractuele afspraken of policies. Wat zijn de voornaamste verschillen?   
  • Occasioneel versus structureel : de verschillen in aanpak.
  • Hoe zit het met kosten voor telewerk? 
  • Welke ondersteuning moet / kan de werkgever bieden? 
  • Wat bij een arbeidsongeval?  Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?
  • Wat is de definitie van arbeidsongeval in een thuiswerk-context?
  • Hoe gaan de belastings-authoriteiten hiermee om?  Waarmee dienen we rekening te houden?

Op 29 januari 2021 is er binnen de NAR een tijdelijke CAO rond Covid-19 telethuiswerk overeengekomen.  Jan Hofkens, partner Lydian loodst je er doorheen en geeft een duidelijke kijk op wat nu mogelijk is en welke stappen in het belang zijn van u als werkgever maar ook de individuele werknemer.  

https://www.lydian.be/nl/nieuws/cao-nr-149-een-wettelijk-kader-voor-covid-19-telethuiswerk-de-private-sector

Extraatje :
Lydian biedt aan elke deelnemer een template van overeenkomst policy waarin alle noodzakelijke afspraken en voorwaarden volgens de actuele wetgeving werden opgenomen.

Schrijf de datum in je agenda en registreer je online. 

Graag vragen we je ook de BEVRAGING (hier net onder) in de vullen.  Wij koppelen de antwoorden terug tijdens de sessie.

Agenda

12:30 – 12:35
Verwelkoming en praktische afspraken
12:35 – 13:45
Inhoudelijke luik 

doorlopende en afsluitende Q&A

Sprekers

Jan Hofkens
Jan Hofkens

partner-advocaat LYDIAN

Interesse om spreker te zijn op een volgend event?
Sponsor een event

Praktisch

via ZOOM-link , die de dag zelf verstuurd wordt na inschrijving

Inschrijven kan tot uiterlijk
24/02/2021 – 19u

Inschrijven

PMC leden met een ALL-IN lidmaatschap kunnen gratis deelnemen aan ALLE events.

PMC leden met een DIGITAL lidmaatschap kunnen gratis deelnemen aan VIRTUELE events.

Log eerst in via het formulier en voltooi daarna je inschrijving via de knop hieronder. Zo wordt je deelnameprijs correct berekend.

Nog geen lid? Schrijf je in en betaal je deelname na ontvangst van de factuur.

Je ontvangt na je inschrijving de praktische details in je mailbox.

Deelnemers moeten elk individueel inschrijven om te kunnen deelnemen aan dit event.

Heb je een vraag? Contacteer ons via info@pmclub.be.

Waarom investeren in mentale hartslag?

Waarom investeren in mentale hartslag?

Vandaag merken we allemaal dat deze periode zwaarder doorweegt dan het voorjaar.  Organisaties zien bij hun medewerkers dat het angstgevoel stijgt, dat ze meer stress ervaren. Werken aan bewustwording en persoonlijke ontwikkeling kan vandaag via korte en...

Share This