Algemene voorwaarden lidmaatschap

Artikel 1. Algemeen
Door inschrijving voor lidmaatschap en/of het deelnemen aan activiteiten verbindt men zich ertoe om de algemene voorwaarden te aanvaarden. Lidmaatschappen worden aangegaan voor de periode van één academiejaar en eindigen op 30 juni en worden automatisch jaarlijks verlengd.

Gedurende de duur van het lidmaatschap nodigen wij u uit op de activiteiten via mail en/of post.

Bij annulatie van een inschrijving in een activiteit, minder dan 8 dagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 2. Facturatie
Klachten of protest van factuur dienen aangetekend per post of per fax te worden verstuurd aan het PMClub Secretariaat en dit ten laatste 15 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna worden deze onder geen voorwendsel meer aanvaard.

Artikel 3. Betaling
De factuur dient betaald te worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling geldt de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand dd 02/08/2002.

Artikel 4. Betwisting
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. (Conform Europese verordening 44/2001)

Artikel 5. Opzeg lidmaatschap
Lidmaatschappen worden automatisch jaarlijks verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan via email op info@pmclub.be. U dient op te zeggen voor het verstrijken van de jaarlijkse vervaldag van het lidmaatschap dus voor 30 juni van het desbetreffende jaar.

Afspraken en geldende principes bij inschrijving  (Live-)Activiteit

Artikel 1. Inschrijven in een activiteit vooraf is steeds nodig

Artikel 2. De bijdrage voor inschrijving is afhankelijk van of u lid of niet-lid bent of u genodigd bent.  Alle informatie over de juiste bijdrage vindt u terug op de site bij de event zelf.

Artikel 3. Wanneer u zich inschrijft in een activiteit via de website of via een andere bron bijvoorbeeld een mail aan info@pmclub.be  worden uw gegevens opgenomen in de database van PMC vzw.  (dit geldt ook wanneer u als genodigde ingeschreven wordt in een PMC event), zie ook ons privacybeleid.
Met de door u opgegeven gegevens kunnen wij u op de hoogte houden van de juiste locatie, details van het event, u herinneringsmails sturen en indien de voorwaarden dit vereisen u een factuur te sturen.

Artikel 4. Inschrijvingen in activiteiten zijn bindend.  Bij annulering minder van 8 dagen voor de activiteit blijft het volledige bedrag verschuldigd.  U kan zich steeds laten vervangen door een interne collega.  Ook wanneer u of uw collega niet aanwezig is op de activiteit blijft de factuur te betalen.

Artikel 5. Uw naam en bedrijfsnaam kunnen vermeld worden op de deelnemerslijst.   De lijst is beschikbaar de avond van het event en wordt vooraf aan de partners van PMC  – die vermeld zijn op de PMC site – voor inzage gestuurd.

Artikel 6. Voor een activiteit zal uw persoonlijke badge worden uitgeprint en aan u overhandigd worden.

Artikel 7. Tijdens een activiteit kunnen foto’s genomen worden , een aantal hiervan worden vervolgens voor publica tie op onze website geplaatst.  Indien u een foto waarop u staat wenst te laten verwijderen kan u dit melden aan het secretariaat op info@pmclub.be , die deze foto zal verwijderen.

Artikel 8. Alle bedragen op de www.pmclub.be website zijn exclusief BTW.

Artikel 9. Op elk van onze nieuwsbrieven kan je steeds een opt-out doen.  Wij raden echter aan indien u een lidmaatschap lopende hebt om dit gedurende de duur van het lidmaatschap niet te doen, aangezien dat eveneens impact heeft op het verkrijgen van de uitnodigingen.