Over PMC en CPI

Missie - Bestuur - Partners

 

PMC is een community voor Business en HR professionals.

Met CPI-Crocreating People Insights verbinden en inspireren, door het aanbieden van prikkelende leerervaringen in de vorm van uitwisseling en praktijkcases.

Co-creatieve Community

Vijftig jaar lang organiseerden we live events of digitale events.  Met het nieuwe initiatief CPI bieden we een 4 à 5 digitale sessies per jaar aan.  Voor leden (€100) zijn deze gratis ; niet leden betalen 45 per sessie.

Wat houdt een Co-creating People Insights – sessie in ?

In een notendop CPI staat voor:

  • tweemaandelijkse, digitale, co-creatieve bijeenkomsten van max twee uur
  • van, met en voor de leden
  • een omgeving waar professionele veiligheid wordt geboden
  • onder mekaar interessante eigen cases, vragen en uitdagingen brengen, naar mekaar luisteren, en mekaar proberen te helpen
  • waarbij kwaliteit en veiligheid van de interacties primeren op kwantiteit en aantal deelnemers
  • elke sessie wordt gefaciliteerd

Activeiten georganiseerd

Partners

Deelnemers

Sprekers

Jouw vraag staat centraal

CPI bouwt de kwaliteit van zijn activiteiten steeds verder uit door concreet in te spelen op de vraag en behoeften van de deelnemers en leden. 

Internationaal kader

PMC maakt deel uit van het internationaal HR-netwerk EAPM (European Association Of People Management). Vanuit onze community krijgt je inzicht op actuele, trendy en beklijvende HR-topics die zowel binnen als buiten Europa als prioritair worden gezien. Dankzij PMC kan je je bevindingen dus internationaal toetsen.

Voordeeltarieven

Als lid kan je aan een voordeeltarief deelnemen aan activiteiten van HRpro.be en van zusterverenigingen zoals Vocap en/of VOV lerend netwerk. Daarnaast kan je zowel nationaal als internationaal seminaries bijwonen vanuit de Europese Associatie  voor People Management (EAPM) aan voordeeltarief.

Bestuur

Inez Senecaut - Empower & Transformational Coach, ZINtality &  Wellbeing advocate

Inez Senecaut - Empower & Transformational Coach, ZINtality & Wellbeing advocate

Voorzitter

Isabelle Hoebrechts - Wellbeing architect Attentia & Founder 361°

Isabelle Hoebrechts - Wellbeing architect Attentia & Founder 361°

Ondervoorzitter

Karl Van Hoey - Growing Leaders Today & ICF Review Board member

Karl Van Hoey - Growing Leaders Today & ICF Review Board member

Bestuurder