Maandelijkse activiteiten

Wij houden onze activiteiten in de as Antwerpen-Brussel en hebben een ledenspreiding voornamelijk (maar niet alleen) uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Brussel.

Wij bieden tijdens maandelijkse activiteiten aan waarin kennisoverdracht aangevuld met netwerking centraal staan. Onze leden en deelnemers aan onze events doen leerervaringen op vanuit kennis en praktijkcases. Een breder waaier van thema’s komen aan bod, steeds wisselend met aandacht voor de actualiteite en de behoeften van onze doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen – echter niet limitatief – zijn : strategie, instroom, doorstroom, uitstroom, arbeidsverhoudingen, beloningssystemen, arbeidsvoorwaarden, retentie en sociaal overleg, welzijn, neurologische impact.

We richten ons op zowel de HR-professionals en de people managers met een people verantwoordelijkheid. In de evoluerende markt en het veranderde HR-landschap heeft zowel de interne als zelfstandige HR-professional een eigen plaats.

Onze maandelijkse activiteiten zijn volledig gratis voor al onze leden.


Sterke nadruk op de behoeften van de leden

PM Club bouwt de kwaliteit van zijn activiteiten steeds verder uit door concreet 
in te spelen op de behoeften van de leden. Wij zorgen voor een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod.

Internationaal kader

PM Club maakt deel uit van het internationaal HR-netwerk EAPM (European Association Of People Management). Als lid krijgt u inzicht op actuele, trendy en beklijvende HR-topics die zowel binnen als buiten Europa als prioritair worden gezien. Dankzij PM Club kan u uw bevindingen dus internationaal toetsen.

Voordeeltarieven

Als PM Club-lid kan u aan een voordeeltarief deelnemen aan activiteiten 
van onze zusterverenigingen (NetHRD-partners) zoals Vocap en/of VOV lerend netwerk. Daarnaast kan u zowel nationaal als internationaal seminaries bijwonen 
aan voordeeltarief.

deelnemers