Deontologie & Commercial Harassement

Deontologie

Door hun aanvraag tot toetreding verbinden consultants zich ertoe zich tijdens de maandelijkse vergaderingen op commercieel vlak terughoudend op te stellen. De Raad van Bestuur kan de beslissing treffen een lid uit te sluiten wegens niet naleving van de discretie of deontologie.

Commercial Harassment

Om de unieke samenwerking tussen consultants en personen uit bedrijven en non-profitorganisaties te behouden, is wederzijds respect van cruciaal belang. Het is niet de bedoeling dat de PMC-leden binnen het netwerk op commerciële wijze benaderd worden.
Van consultants wordt verwacht dat zij geen misbruik maken van deelnemerslijsten of informatie die tijdens studiedagen werd uitgewisseld . PMC mag best een netwerk zijn waarin vraag en aanbod elkaar informeel ontmoeten, maar het mag geen prospectieruimte zijn.

Mocht u onaangename ervaringen van “commercial harassement” ervaren, aarzel niet ons hierover te informeren info@pmclub.be.