Privacybeleid – GDPR

1. Bij inschrijving in een activiteit of het opgenomen worden/aangaan van een lidmaatschap  worden uw gegevens opgenomen in de database van PMClub vzw.

Met de door u opgegeven gegevens kunnen wij u op de hoogte houden van de diverse activiteiten, de juiste locatie & details van een event, kunnen wij u  uitnodigen en herinneringsmails sturen en indien de voorwaarden dit vereisen u een factuur te sturen.

2. We verwijzen ook naar onze algemene voorwaarden specifiek aan het bijwonen van een activiteit en deze die betrekking hebben op het aangaan of hernieuwen van een lidmaatschap.

3. Tijdens een activiteit kunnen foto’s genomen worden , een aantal hiervan worden vervolgens voor publicatie op onze website geplaatst.  Indien u een foto waarop u staat wenst te laten verwijderen kan u dit melden aan het secretariaat op info@pmclub.be , die deze foto zal verwijderen.

4. Uw gegevens (naam, mailadres, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam, ..) worden bewaard in de PMC-database gedurende het lopende werkjaar en de twee daaropvolgende werkjaren ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en promoties.

5. U kan steeds expliciet vragen uw gegevens te laten verwijderen. Stuur hiervoor een mail “graag schrapping gegevens” naar info@pmclub.be

6. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen nooit verkocht worden aan derden.

7. We vragen enkel de gegevens op die we strikt nodig hebben voor het opvolgen van het lidmaatschap, het versturen van nieuwsbrieven en het organiseren van onze activiteiten.

8. Op elk van onze nieuwsbrieven kan je steeds een opt-out doen.  Wij raden echter aan indien u een lidmaatschap lopende hebt om dit gedurende de duur van het lidmaatschap niet te doen, aangezien dat eveneens impact heeft op het verkrijgen van de uitnodigingen.