Bericht door Eveline Ankaert, advocaat Lydian & vrijwillig wetenschappelijk medewerker Intsituut voor Arbeidsrecht – KUL
&
Isabel Plets, advocaat Lydian en praktijk lector arbeidsrecht UGent

Het artikel is hieronder te downloaden.

Een side-project van de Wet Werkbaar Wendbaar werk is om (langdurig) arbeidsongeschikten versneld te re-integreren op de werkvloer via een re-integratietraject. Medische overmacht kan alleen maar meer worden ingeroepen na de beëindiging van dat re-integratietraject
Tot slot moderniseert de wetgever ook de Loonnormwet

Ondernemingen zullen al deze maatregelen moeten of kunnen integreren in hun HR-beleid om werknemers gezonder tewerk te stellen en flexibelerduurzamer inzetbaar te maken.

Meer detail en info : https://www.lydian.be/re-integratie-arbeidsongeschikte-werknemers

Share This